با حضور فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، هیئت رئیسه اتاق و اکثریت اعضاء:

هفتمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران برگزار شد

  هفتمين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران، سرهنگ کاکاوند رئیس بسیج اصناف تهران، هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و اکثريت روساي اتحاديه هاي صنفي تهران روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد. هفتمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور سردار […]

 

هفتمين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران، سرهنگ کاکاوند رئیس بسیج اصناف تهران، هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و اکثريت روساي اتحاديه هاي صنفي تهران روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

هفتمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، سرهنگ کاکاوند رئیس بسیج اصناف تهران، هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و اکثریت روسای اتحادیه های صنفی تهران روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این جلسه  اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران به ارایه گزارشی از عملکرد یک ماهه اتاق در حوزه های مختلف اجرایی، تشکیل جلسات با مراکز متعدد دولتی، پیگیری و بررسی مسائل مبتلابه اتاق و اتحادیه های صنفی با سازمان ها و نهادها پرداختند.

در این جلسه پس از ارایه گزارش هیئت رئیسه و سخنرانی سه نفر از روسای اتحادیه های صنفی به عنوان ناطقین پیش از دستور، اجلاس وارد دستور کار شد و موارد پیشنهادی کمیسیون های تخصصی و برخی از  دستور جلسات مورد نظر با بررسی و استماع سخنان موافق و مخالف رای گیری و مصوب شد