رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران:

قیمت مصوب زولبیا و بامیه ماه رمضان مشخص شد

  علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران قیمت مصوب زولبیا و بامیه برای فروش در ایام ماه مبارک رمضان را در انواع درجه یک و درجه دو اغلام کرد. رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران گفت: امسال قیمت مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای […]

 

علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران قیمت مصوب زولبیا و بامیه برای فروش در ایام ماه مبارک رمضان را در انواع درجه یک و درجه دو اغلام کرد.

رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران گفت: امسال قیمت مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک برای فروش در ماه رمضان ۱۷۰ هزار تومان و برای واحدهای درجه دو ۱۴۰ هزار تومان است.

بهره‌مند افزود: این قیمت به اعضای اتحادیه اعلام شده است. بر این اساس، قیمت مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه‌ یک در تهران ۱۷۰ هزار تومان و درجه‌ دو ۱۴۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: امسال مانند هر سال ما بر بازار شیرینی و قنادی نظارت داریم و اگر کسی نسبت به قیمت و کیفیت یک واحد صنفی شاکی باشد می‌تواند شکایت خود را با اتحادیه در میان بگذارد.

رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران تصریح کرد: اتحادیه حتما به نظرات و شکایات مصرف‌کنندگان رسیدگی می‌کند. در این میان اگر گرانفروشی یک واحد صنفی محرز شود به تعزیرات ارجاع می‌شود.