قابل توجه همکاران محترم: توصیه های مالیاتی

1- اعلام شروع به کار به صورت کتبی به واحد مالیاتی ضروری است واین اقدام باید در فرصت چهار ماهه از تاریخ شروع به کار انجام گیرد.بدیهی است در صورت عدم اقدام مشمول جریمه خواهید شد. 2- اگر دارای کارگر یا کارمند می باشید همه ماهه باید لیست حقوق کارگر یا کارمند طبق فرم مخصوص […]

1- اعلام شروع به کار به صورت کتبی به واحد مالیاتی ضروری است واین اقدام باید در فرصت چهار ماهه از تاریخ شروع به کار انجام گیرد.بدیهی است در صورت عدم اقدام مشمول جریمه خواهید شد.

2- اگر دارای کارگر یا کارمند می باشید همه ماهه باید لیست حقوق کارگر یا کارمند طبق فرم مخصوص که از واحد مالیاتی دریافت می نمایید تسلیم دارید این مهلت برای هرماه حقوق پرداختی تا 30 روز بعد خواهد بود وعدم تکلیف مذکور شامل جرایم طبق قانون خواهد بود.

3- مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی که مودیان الزام در تسلیم آن دارند بشرح زیر است:

درمورد واگذاری سرقفلی مهلت تسلیم اظهارنامه تا 30 روز از تاریخ قولنامه_ بیه نامع و…

درمورد اجاره املاک اعم از مسکونی_تجاری و اداری تا4/31 سال بعد

در مورد مالیات بر درآمد مشاغل تا4/31 سال بعد از سال جاری

4- داشتن کد اقتصادی برای کسب و کار الزامی است و برای دریافت کد اقتصادی 3 مرحله باید انجام شود که شامل پیش ثبت نام کد اقتصادی-مرحله تکمیل_دریافت امضاء الکترونیکی می باشد.

5- چنانچه به مالیات تشخیص شده ابلاغی معترض می باشید از تاریخ ابلاغ 30 روز مهلت قانونی دارید.

6- مراحل اعتراض شامل توافق با رئیس امور مالیاتی -هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر- شورای عالی مالیاتی- هیات ماده 251 مکرر و دیوان عدالت اداری می باشد که هریک از نظر قانونی مهلت های برای تعیین و تعریف شده است.

7- اطلاع و آگاهی از مندرجات گزارش رسیدگی مالیاتی امری ضروری و قانونی است.

8- از مشورت در هر موضوعی بویژه در امر مالیاتی با افراد خبره و آگاه و بی طرف غافل نشوید.

9- جهت پاسخگوئی به سوالات مالیاتی روزهای سه شنبه هر هفته مشاور مالیاتی در اتحادیه آماده مشاوره با اعضاء محترم می باشد.

                                                                        علی بهرمند

                                                          رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران