قابل توجه همکاران محترم

  همکاران گرامی. احتراما نظر به تصویر نامه اتاق محترم اصناف تهران مبنی بر ضرورت استفاده از نام فارسی و حفظ هویت ملی ایرانی در انتخاب نام واحد و تولیدات صنفی می‌توان از طریق مراجعه به سامانه سر در واحدهای صنفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمود. اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروش و […]

 

همکاران گرامی.
احتراما نظر به تصویر نامه اتاق محترم اصناف تهران مبنی بر ضرورت استفاده از نام فارسی و حفظ هویت ملی ایرانی در انتخاب نام واحد و تولیدات صنفی می‌توان از طریق مراجعه به سامانه سر در واحدهای صنفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمود.
اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروش و کافه قنادی تهران