بهرمند رئیس اتحادیه قنادان تهران از برگزاری اولین نمایشگاه قنادی خبر داد

شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران در گفتگو با اگروفود تی وی از برگزاری اولین نمایشگاه قنادی خبر داد

شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران در گفتگو با اگروفود تی وی از برگزاری اولین نمایشگاه قنادی خبر داد